Nakkefolds­scanning

- Undersøgelsen for kromosomsygdomme, bl.a. downs syndrom.

Den screenings undersøgelse der foretages på dit hjemsygehus i uge 11+3-14+0. Kaldes ofte 12 ugers scanning eller nakkefoldsscanning. Det er en højt specialiseret undersøgelse, der kræver meget erfaring.Med scanningen, mors alder og blodprøven der hedder Doubletest, kan man beregne om der er øget sandsynlighed for kromosomsygdom ved barnet, der så kræver yderligere undersøgelser.

Jeg er i kraft af min uddannelse som sonograf også certificeret til nakkefoldsscanning, og har via min ansættelse i Skejby lavet tusindvis af de scanninger.
Kan I ikke møde til den aftalte 12 uger scanning på sygehuset, vil muligheden også være her i klinikken.
Husk at medbringe et print af Doubletesten ( blodprøve taget ved 1. svangrebesøg hos din læge) eller medbring Nem-Id så henter vi resultatet på Sundhed.dk.

Til en fuldstændig nakkefoldscanning/ 1. trimester scanning skal man også undersøge bl.a. hjerte, mave/tarmsystem, urinveje, hoved og navlesnor- vigtige informationer om en sund graviditet.